Biden's Presidential Transition Facing Obstacles

http://www.youtube.com/watch?v=_5Yi0rNhfb0

3 PM | Ghantaravam | News Headlines | 9th May 2020 | ETV Andhra Pradesh

http://www.youtube.com/watch?v=3YgaazIq75E

కరోనా వాక్సిన్ పరిశోధనల్లో మరో ఆసక్తికర విషయం | Corona Vaccine Research | Covid 19 Vaccine | TV5

http://www.youtube.com/watch?v=ufSN8sfzzto

Andhra Pradesh | 4th September 2018 | Ghantaravam 9 AM News Headlines

http://www.youtube.com/watch?v=Y7lXCwnjRqI

Andhra Pradesh | 14th October 2018 | Ghantaravam 6 AM News Headlines

http://www.youtube.com/watch?v=jaRFYJ_Wacw

6 PM | Ghantaravam | News Headlines | 13th April 2020 | ETV Andhra Pradesh

http://www.youtube.com/watch?v=qtlv8MYSe-w

1 PM | ETV 360 | News Headlines | 19th July 2020 | ETV Andhra Pradesh

http://www.youtube.com/watch?v=XbUwqQE09xY

Andhra Pradesh | 29th July 2018 | ETV 360 7:30 AM News Headlines

http://www.youtube.com/watch?v=nO2ONqQbcNM

5 PM | Ghantaravam | News Headlines | 26th June 2020 | ETV Andhra Pradesh

http://www.youtube.com/watch?v=t1Nd_mFSigk