Prof. Dr. Süheyl Batum: Türkiye’de siyasetin artık bittiğine inanıyorum…


Clickbank Affiliate Tools

Clickbank Affiliate Tools

Relted Products


Clickbank Guide & Tools

Make Money with Clickbank


Make Money with Clickbank

8 thoughts on “Prof. Dr. Süheyl Batum: Türkiye’de siyasetin artık bittiğine inanıyorum…

  1. Türkiye de siyasetin bitmesinin asıl sebebi başta chp nin her ciddi konuda kendini kullandırmasıdır. ( mesela ekmeleddin konusu)
    Ve siyaset bittiyse o zaman tüm muhalefet partisileri millet vekilleri toplu halde istifa etsin, madem muhalefet yapamıyorlar ve seslerini duyuramıyorlar terk etsinler meclisi. Var mı cesaretleri?! Kolay mı vekil maaşından vazgeçmek?

  2. En büyük suçumuz ; referandumda mühürsüz oyların geçerli sayılmasında pasif kalmamız …. İkincisi ; Hüsnü Bozkurt , Berhan Şimşek , Haluk Pekşen , Gülay Yedekçi gibi devrimci milletvekillerin devre dışı bırakılması en büyük kayıp . 3. Konu : cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek bir adayla çıkmazsanız typ e altın tepsiyle sunmanız demektir . Tek ADAY şart .

  3. Kürt/Türk/Devlet Sorunun Çözümü = Kürt/Etnik kimliğin anayasada olması, Demokratik Bölge yapılanması, Özgürlükçü demokrasi, Anadil eğitim/Çokkültürlü yaşam..

    Ulus/üniter devlet demokrasinin gelişememesi (otoriter rejim, darbe/vesayet, çeteler, siyasi İslamcılık, bozuk yapı vs), devletin kurucularından Kürtlerin/Alevilerin/diğer azınlık halkların etnik ve dini haklarının devlette/anayasada olmaması, Türk İslam’dan başka diğer etnik ve inançların önemsenmemesi/ötekileştirilmesi/ırkçılık yapılması (kapılarının işaretlenmesi/sizden bizden vs), düşünce/ifade/inanç özgürlüğünün olmaması (başkana hakaret/tweet atma suçu vs), insan haklarının olmaması (AİHM’de en çok ceza alan 1. ülke Türkiye), hukukun üstünlüğü/adaletin/güçler ayrılığı olmaması, başkan’ın bütün güç’e sahip olmasi/meclis/anayasa dinlememesi, devletin şeffaf ve denetlenebilir olmaması, kötü yönetim/anayasal krizler olması  (Feto krizi/darbesi), demokratik reform yerine orduya yatırım yapılması, yolsuzlukların araştırılmamasi, kadın ölüm/tecavüzleri ve haklarının olmaması, TCK’nin/terör hukukunun yenilenmemesi, delilsiz gözaltıların çok/uzun olması (Demirtaş, Kavala, biat etmeyen 50 bin vs), sınırsız/orantısız güç kullanılması (tecavüz, işkence, kaza süsü, infaz vs), yandaş suçluların hiç/az ceza alması, nüfus sayımınin etnik ve dini bilgi içermemesi, ırkçılık kanununun yeni çıkıp millete öğretilememesi, etnik ayrımcılık yasasının olmaması, nefret suçunun bilinmemesi/uygulanmaması, idari bölge yönetimlerin  olmayıp (gelişmiş devletlerde ki gibi) hâlâ Kürt ve Alevi köylerine ırkçılık yapılarak gecinememeleri (yol yapılmaması vs), devlet bütçesinin 90% marmara/ege/akdeniz/iç anadolu bölgelere ayırıp doğuya en az yatırım yapılması, yıllık bütçenin çoğunun diyanet işlerine verilip (11 bakanlığın toplamından fazla) Kültür evlerine terörist denip dışlanmasi, torpille/Akpli olma zorunluluğu işe alımlarda, işsizliğin en çok doğu/Kürt bölgesinde olması, kayıt dışı/vergi kaçırmanın çok olması, devletin/hükümetin savurganlığı, çevre katliamı (Gezi olayı, Ilisu dam), devletin mafya/uyuşturucuyla uğraşması, Alevi/Hristiyan vatandaşlardan vergi alip köylerine zorla cami yapmalari/4+4+4 zorunlu eğitimle İslam dini öğretilmesi, 81 valinin hiçbirinin/kamu sektörün/askeri üst makamların %90’nın etnik Kürt/Alevi olmaması (olanların İslamcı olması),  etnik Yörük Türkmen Alevi Atatürkten başka Alevi cumhurbaşkanı veya padişahı olmaması, Cem evi/kiliselere finansal yardım yapılmaması/saldırılmasi/ibadet hane görülmemesi, tarih kitabinda Kürt yazmaması, Kürtçe eğitim olmaması (kanun/müfredat var, uygulama yok), mahkemelerde vs ‘bilinmeyen dil’ yapılması, empati için 1000 yıllık kardeşlik tarihinde 10 kelime Kürtçe bilinmemesi (selam/slav, nasilsin/tu çawa yi, iyi/başe), dünyada Türk/Arap Müslümanlarla empati/yardım yapıp Kürde/Aleviye/Hristiyana yapılmaması, Türk/Avşar/Çerkez/Türkmen/Arap tabela ve soyadları olup Kürt’ün olmaması, seçim barajının bilerek yüksek tutulması, Turklestirme/Islamlastirma politikaları nedeniyle büyük şehirlere/yurtdışına zorunlu göçe tabii tutulmaları, antidemokratik merkezi yönetim Ankaradan atanan öğretmen/belediye başkanı/vali yerine bölge halkının seçtiği üyeleri görmek istemeleri, Öcalan’a tecritin (anayasaya aykırı) son bulamamasi vs isyan nedenlerindendir. Tarihte Kürtlerin atalari Med, Huri, Mitanniler bölgede yaşamışlardır. Atatürk 14 mektup göndermiştir ortak vatan kurmak için Kürt beylere, Sivas/ Erzurum kongrelerinde. Kenan Evrenin Kürtçeyi yasaklaması, etnik Kürtlere ‘Dağ Türk’ü’/Öteki denmesi, 4 bin köy boşaltılması/yakılması, tecavüz/işkenceler (Kaypakkaya), 18 bin faili meçhul (Dink, Özal, Bitlis, Okkan, Elçi vs), devletin yapısı/yönetiminin yetersiz gelmesi vs gibi nedenlerle yerel yönetimden merkeze isyanlar (Said, Rıza, Alişer vs), toplumda kin/nefrete sebep olmuştur. Bölge halkinin dili ile PKK’nin dili ayrı değildir. 45 bin kişi hayatını yitirip (6 bin Türk asker, 35 bin Kürt Pkkli, 6 bin sivil) 40 yıl sürmüştür. Türkiye’de 36 etnik kimlik vardir. 20 defa değiştirilen 1982 anayasasinda etnik haklar yoktur, sadece ‘azınlık’ demekte, ‘bölünme, dış güçler, milli güvenlik/terör’ stratejileri kullanmaktadır. Etnik hak olmayan devlete bozuk devlet denir. Etnik olarak, Kürtlerin Türkmenlere söylediği Tirk/Torik (vahşi okçu demek) etnik Türkmen Atatürk tarafindan 1924’de ‘Türk’ milli kimlik yapılmıştır. Türk tanımının içinde etnisite yoktur, bu yanlıştır. Bu yeni anayasayla düzeltilmelidir. Siyasi/hukuki Kürt/etnik kimlik anayasada olmadığı için şiddet/terör vardır, etnik kimlik çatışması denir. Etnik ayrımcılık/bölünme vs yasaları gereklidir. Bu gibi çatışmalarda silahli örgüt/terör yeni anayasadan sonra silah bırakır. Devlet kendi politikalarıyla yüzleşmelidir demokrasi gereği. Türk/Diyarbakırli/Doğulu/Milli’mi (Bizden), yoksa PKK/terörist/terör örgütümü? (Onlardan) sorusu Turklestirmenin örneğidir. Zorla etnik Kürde Türk dedirtme/deseler bile ten renginden, şiveden, memleket sorulup etnik ve dini ayrımcılık/görmezden gelme yapılmaktadır devlet ve toplum tarafından. Bölge halki isyan/militan/gerilla demekte, devlet terör/terörist demektedir ki hem milli politika Türklestirme için, hem askeri olarak orantısız güç kullanılabilsin darbe hukukuyla (Dersim, Ağrı, Zilan, Sivas, Roboski vs). Yurt İçinden isyan edenlere terorist denmez Avrupa hukukunda. Yurtdışı medya Kürt, yurtiçi devlet medyası terörist öldü demektedir aynı kişi için. Üst milli ortak kimlik Türk yerine Türkiyeli (Zana, Türkeş, Erdoğanın dediği gibi) uymaktadir etnik Kürt vatandaşlar için (Britanyali gibi). Türkiye milli bayrağı (gelişmiş ülkeler 10 kere değiştirmiştir, bölge bayraklari da vardır) ve Türkiye milli Silahlı Kuvvetleri (bölgesel güvenlik birimleri de vardir) olması daha uygundur. Devlet/Etnik kimlik çatışması/Terör kitapları (Google’da var) okunup, sorun basamak basamak çözülmelidir. PKK etnik/Kürt kimliği anayasaya girene kadar eylem/şiddet yapma yemini etmiştir (radikal demokrasi). Yeni anayasadan sonra PKK silahlar bırakılır demektedir, devlet aracılarla diyalog/müzakere (Tam yapılmadı süreçte)/silahsizlanma vs bölümleri ile sorunlar anayasa ve devlet hukukçuları, siyasi uzmanlar ile tartışılıp, çözülmelidir. Milli devlet politikalari her il’e bölgeye aynı uygulanmamalidir. Edirne ile Van’in sorunları ayrıdır. Demokratik yerel/bölgesel yönetimle kararlar alınmalıdır. Bölgesel güvenlik güçleri olmalı, atamalar demokratik olmalı, bir etnik kimliğe/inanca göre olmamalıdır. Ulus/Üniter devlette 1 milli resmi dil Türkçe ve bölge dilleri olabilir, bölgeye özel kurumlarda, okullarda Kürtçe, İngilizce vs olabilir. Türkiye’de 30 çeşit yerel dil vardir. Milli veya bölgesel İki dilli/çok kültürlü eğitim (Belçikada, Gallerde olduğu gibi) ihtiyaçtır bölgede, bazı etnik Kürt vatandaşlar hiç Türkçe bilmemektedir. Gelişmiş devletlerde (etnik, dini, bölgesel, çokkültürlülük vs) yerel ve bölgesel politikalar uygulanir, bölgesel diller çok kültürlüluk olarak yasaklanmaz, desteklenir. 7 yaşındaki çocuk 3 dil bilebilir. İnsan gelişme indexinde Türkiye son sıralardadir. Türklerin  Kürtçe ve İngilizce bilmesi toplumsal/global uzlaşma için önemlidir. Ahmet Kaya’nin şarkısı ‘Ağladıkça’ İbranice bile söylenmektedir örnek olarak. Sorunu tartışan profosorler köylere gitmeyip, yerel zorlukları/ırkçılığı/etnik ayrımcılığı/torpili/işsizliği/rüşveti konuşmamalari demokratik değildir. Sade merkezi üniter devlet yapısının avatajlari ve dezavantajlari da vardır. Üniter yapılı bölgeli devlet (İspanya, İngiltere vs)(Devlet Çeşitleri videoları) temsilcileri, meclisleri ile bu dezavantajlar giderilebilir. Ankara merkez yönetim ve il valileri arasında bölge idari yapılanması yapılmalıdır; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu bölgeleri. Yatırım çekmek için 6 bölge kurulmuştur,  küçük bölge yönetimleri halka sorulmadan yapılmıştır, idari olarak yoktur, yerel taleplere uymamaktadir. Büyük Şehirler, Ankara merkezle sorunlar yaşanmaktadır. Köy Enstitulerin kaldirilmasi idari sorunlari daha arttırmıştır. Belediyeler, muhtarlar yetmemektedir. Köylere gidildiğinde devletin yokluğu hissedilebilir, televizyon röportajları örnektir. Bu yüzden büyük şehirlere/yurtdışına göç hâlâ olmaktadir. Tabela/köy isimleri çok dilli olma sözü verilip yapılmamıştır. Bölge ismi halka sorulmamistir (Doğu Anadolu/Türkiye Kürdistan bölgesi) referandumla sorulması gerekmektedir. Bölgesel otonom veya yönetim seviyesi belirlenebilir merkezle yerel halk arasında. Bölgesel yönetim/gücün olmaması, otoriter merkezi yönetimin yerel gruplara zulüm yapmasıyla sonuçlanır. Bölgesel yapılanma, politikalar ve demokrasi üniter devleti güçlendirip şiddeti/terörü azaltır. Dış borç $480 milyar, soruna/teröre harcanan $400 milyardir. Iktidar 8 senedir yeni anayasayı ertelemektedir. Türkiyenin öncelikleri veya milli güvenlik deyip uluslararasi politika ile Suriye/Irak’ın iç ve bölgesel siyasetine karışılmamalidir, yerel halkı karar vermelidir. Askeri olarak karışılmasi zulümdür, şiddet/terör doğurur. Demokraside 149. ve Hukuk listesinde 88. olan Türkiye’den, Bölge halki, Kopenhag kriterleri, IMF ve Çatışma Grubu özgürlükçü demokratik (etnik, dini, bölgesel, kültürel, hukuki, yapısal) reformlar istemektedir…

  4. Ya artık oylamaya katılmayın . Biz yerimizde hop oturup hop kalkıyoruz . Senin oylarını yok sayan tek adam sen de onu sayacaksın . Oylamaya katılmayın ya ….

Leave a Reply