Đâm xe vào khu vực tòa nhà Quốc Hội Mỹ | VTV TSTC


Clickbank Affiliate Tools

Clickbank Affiliate Tools

Relted Products


Clickbank Guide & Tools

Make Money with Clickbank


Make Money with Clickbank

9 thoughts on “Đâm xe vào khu vực tòa nhà Quốc Hội Mỹ | VTV TSTC

  1. Nen m nói viet nam bọn nha giau hay chê ko bằng mỹ nhung it ra vn ko co đánh bom song thần nhưng tai ương như nước ngoài 🙄 sống cug suog gần chêt, chê ăn toàn thực phẩm bẩn tronng khi ko bỏ nhiều tiền ra mua đồ mắc ăn rẻ con chê tao cười xỉu

  2. Hy vọng khoá lãnh đạo sau của Việt Nam có nhiều quyết sách đúng đắn , không kỳ thị phân biệt bất kỳ ai , đoàn kết dân tộc . Nên giám sát kiểm duyệt nội dung mạng , đề cao văn hoá truyền thống phát triển . Lấy lại vị thế dân tộc, kinh tế nên tập trung phát triển kinh tế doanh nghiệp vừa và nhỏ , khu vực FDI nên khuyến khích liên doanh . Tài chính thì không cho các quỹ đầu tư vừa và nhỏ vào Việt Nam , chỉ để Quỹ lớn vào và hạn chế số lượng , tốt nhất chỉ để 30 quỹ lớn tham gia vào nền kinh tế , vừa và nhỏ nên gộp lại để quản lý cho hợp lý , một thằng làm cả đàn cùng chịu , nên làm vậy để tránh ảnh hưởng đến chính trị nội bộ . 20 năm tiếp theo là thế hệ vàng dân số , tuy giá bất động sản khó kiểm soát được, nên đưa nhiều dự luật hạn chế giá nhà ơi tăng quá cao , hạn chế trái phiếu chính quyền địa phương để hạn chế giá đất tăng cao . Tập chung vào phát triển an sinh xã hội , giai đoạn 10 năm tiếp theo không cần phát triển “ béo “chỉ cần “chắc xương” là được. Không nên thực thi đi trước đón đầu , nói thật Việt Nam mình còn chưa biết đi , chạy trước người ta làm gì. Cái nào đến lúc phát triển thì nó tự phát triển , chính phủ không nên khích lệ giảm lãi suất phát triển công nghệ mới. An sinh xã hội + cải thiệt môi trường sống là cách chính để kiểm soát chảy máu chất xám . Vì dân hay vì danh , giai đoạn này vì dân thì hạn chế đầu tư nhà nước , tập chung vốn vào phát triển kinh tế doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng là nước cờ đi hoà để tạo công ăn việc làm cho dân , nhưng sẽ có động lực lớn phát triển mai sau. Nói thực cả thế giới đều mất phương hướng phát triển kinh tế, nên thảo luận thêm vì tương lai đất nước , bận rồi biến đây !

Leave a Reply