28000 കടന്ന് കോവിഡ്; ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി 21.78 ആയി ഉയര്‍ന്നു; വന്‍ ആശങ്ക | Pinarayi Vijayan | C


Clickbank Affiliate Tools

Clickbank Affiliate Tools

Relted Products


Clickbank Guide & Tools

Make Money with Clickbank


Make Money with Clickbank

10 thoughts on “28000 കടന്ന് കോവിഡ്; ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി 21.78 ആയി ഉയര്‍ന്നു; വന്‍ ആശങ്ക | Pinarayi Vijayan | C

  1. Medical studentsum manushyaranu.avarkk corona vannukoodayennundo.studentsinte life vech kalikaruth.avark nthenkilum sambhavichal nashtam pretheekshayode avare padikan vidunna rekshakarthakalkk mathramanu.

  2. ഏതായാലും എല്ലാം ഉറപ്പാക്കി. ഇനി രണ്ടാം തിയതി കൊറോണ വീണ്ടു ടൂർ പോലും കേരളത്തിലൊ ഇന്ത്യയിലൊ ഉണ്ടാവില്ല

  3. എന്ത് പ്രാന്തൊക്കെ ആണോ…. നാളെ എന്റെ സ്കൂളിൽ exam ഉണ്ട് സ്കൂൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം containment സോണിൽ ആണ്

Leave a Reply