സന്ധ്യയുടെ ദേഷ്യത്തിന് മുന്നിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കൈചൂണ്ടി മണിക്കുട്ടൻ!!


Clickbank Affiliate Tools

Clickbank Affiliate Tools

Relted Products


Clickbank Guide & Tools

Make Money with Clickbank


Make Money with Clickbank

10 thoughts on “സന്ധ്യയുടെ ദേഷ്യത്തിന് മുന്നിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കൈചൂണ്ടി മണിക്കുട്ടൻ!!

  1. എന്തിനോ വേണ്ടി തിളക്കുന്ന സാമ്പാർ നട്ടെല്ലില്ലാത്ത MK ആർമി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ 👍

  2. അപ്പോൾ ഇത്തിരി വിഷമം തോന്നി. സന്ധ്യ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ……… ഇന്നലെ നോമിനേഷൻ റൗണ്ടിൽ മണിക്കുട്ടൻ തെമ്മാടിത്തരം അല്ലേ ചെയ്തെ. അവനു ആരെയും നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇല്ലത്രെ. അത് കണ്ട് ഡിംപില്ലു.

Leave a Reply