തലസ്ഥാനത്ത് പൊലീസ് പരിശോധന കർശനം; അനാവശ്യ യാത്രക്കാർക്ക് പിഴ|Trivandrum | Covid restrictions


Clickbank Affiliate Tools

Clickbank Affiliate Tools

Relted Products


Clickbank Guide & Tools

Make Money with Clickbank


Make Money with Clickbank

10 thoughts on “തലസ്ഥാനത്ത് പൊലീസ് പരിശോധന കർശനം; അനാവശ്യ യാത്രക്കാർക്ക് പിഴ|Trivandrum | Covid restrictions

  1. കേരളത്തിൽ ഒരു വർഷം 12,000 ആളുകൾ റോഡ് അപകടങ്ങളിൽ മാത്രമായ് മരണമടയുന്നു… സർക്കാരിന് ഇതിൽ ഒരാശങ്കയും ഇല്ല .. ഇതിനെതിരെ വേണ്ട നടപടികളും ഇല്ല .. ഇത്രയും മരണം നടക്കുന്നതു കൊണ്ട് .. ഇനിയാരും വഴിയിൽ വണ്ടിയിറക്ക.രുത് .. എന്നും പറയുന്നില്ല .. എന്നാൽ ഒരു വർഷം 4000 ആൾക്കാർ കൊറോണ വന്ന് മരിച്ചപ്പോൾ എന്തൊരു ആശങ്കയാ .. എന്തെല്ലാം കോപ്രായങ്ങളാ .. ഈ മരണങ്ങളിൽ 90% .. കൊറോണ മൂലമല്ലന്നുള്ളതും മറ്റൊരു സത്യം … ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക .. മനുഷ്യ ജിവൻ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രത കൊണ്ടൊന്നും അല്ല സർക്കാർ ..ഈ കോപ്രായം കാട്ടി കൂട്ടുന്നത് .. കോവിഡി ൻ്റെ മറവിൽ വമ്പൻ കച്ചവടങ്ങളും കമ്മിഷനും ..കുത്തിമറിയുമ്പോ … ജനങ്ങളുടെ പട്ടിണിക്ക് .പട്ടിയുടെ വില പോലും ഇല്ല .. ഈ പേരും പറഞ്ഞ് .. പോലിസ് ഇപ്പോ .. പട്ടാപ്പകൽ പിടിച്ച് പറിയും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് … അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഇല്ല .. മാസാവസാനം .. കൈ നിട്ടുമ്പോൾ എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ കാശ് വേണ്ടേ … അങ്ങനെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും രാഷ്ട്രിയക്കാരും ജിവിക്കട്ടെ .. ബാക്കി ഉള്ളവർ പൊയ് മരിക്കുക

Leave a Reply