వైసీపీలో విభేదాలు: | Clashes in YCP | YSRCP MLA's | CM Jagan | TV5 News


Clickbank Affiliate Tools

Clickbank Affiliate Tools

Relted Products


Clickbank Guide & Tools

Make Money with Clickbank


Make Money with Clickbank

10 thoughts on “వైసీపీలో విభేదాలు: | Clashes in YCP | YSRCP MLA's | CM Jagan | TV5 News

  1. ప్రజలకు డబ్బు పిచ్చి ఎక్కువ అవి తేలుషుకోని ప్రతి వర్గనికి డబ్బు ఇచ్చి ఓట్లు 2024కు ఇప్పుడే కొనుకుంటున్నాడు. ఇప్పటి వరకు సంక్షేమ పధకాలే తప్ప సంక్షేమ ప్రాజేక్ట్లు లేవు.
    ఊద:- ఆటో,క్యాబ్ వలకు 10000 వేలు అవి vehicle incerence,fitness కోషం. అప్లయ్ చేయ్యాలి ఆన్లైన్ చేయ్యాలి ఇలా తతంగాలు లేకుండ ఫ్రిగా చేషే విదనం బాగుంటుంది..

  2. డబ్బులు ఇష్తున్నాడు కదా అందుకే ప్రజల దృష్టి డబ్బు మీద పడింది. డబ్బు కాదు భవిష్యత్ లో ఉపయోగపడే రోడ్లు,ఆహరం,నీరు,రవాణా,విద్య, ఆరోగ్య పనికొచ్చేది చేష్తే ఉపయోగ పడుతుంది.

  3. వీళ్లంతా నిజయతీ పరులు కాబట్టి అధికారి పార్టీ అయీన ఎదురించి మాటలు ఆడుతున్తరు hatsaf sir

Leave a Reply