వైభవంగా జరిగిన గో మహా గర్జన సభ | Sri Chinna Jeeyar Swamy – TV9


Clickbank Affiliate Tools

Clickbank Affiliate Tools

Relted Products


Clickbank Guide & Tools

Make Money with Clickbank


Make Money with Clickbank

5 thoughts on “వైభవంగా జరిగిన గో మహా గర్జన సభ | Sri Chinna Jeeyar Swamy – TV9

  1. Abba mee go rakshana evaru kadannaru….beef thine vallu yeddu mamsam thintaru…anaga nandi ni thintaru…
    So manaku yeddu mamasam vaallaku beef anthe….aavu ni thinaru..endhukante aavu lactating kada..mammals antaru
    Vedhava ku business penchukovadam avunu champi yeddu mamasam antunnaru..
    Nijam ga beef ante yeddu mamasam. Aavu mamasam kaadu.

Leave a Reply