వీరుడా సుస్వాగతం..! | Special Discussion On IAF Pilot Abhinandan Returns | TV5 News


Clickbank Affiliate Tools

Clickbank Affiliate Tools

Relted Products


Clickbank Guide & Tools

Make Money with Clickbank


Make Money with Clickbank

4 thoughts on “వీరుడా సుస్వాగతం..! | Special Discussion On IAF Pilot Abhinandan Returns | TV5 News

  1. ధీర సాహస సైనిక వీర గగన
    పైలెటు “అభినంద్” నకు అభివందనంబు
    దేశ కీర్తి, గౌరవ పరదేశమందు;
    స్థైర్యముగ నుంచె సైనికుల్ ధైర్యముగను
    భారతీయులందరు వార్కి హారతివ్వ!

  2. We are more than happy that wg cmdr abhinanadan returned back safely. But same time anybody took 1% concern on another martyred pilot. Anybody knows his name even ? Atleast his body recovered ? Politicians and media playing foul game for their wested interests. Shame on them

Leave a Reply