తిరుపతి బైపోల్ లో సింబల్ ఫైట్ – TV9


Clickbank Affiliate Tools

Clickbank Affiliate Tools

Relted Products


Clickbank Guide & Tools

Make Money with Clickbank


Make Money with Clickbank

10 thoughts on “తిరుపతి బైపోల్ లో సింబల్ ఫైట్ – TV9

  1. బీజేపీ వారికీ ఓటు వెస్తే స్టీల్ ప్లాంట్ మాదిరిగానే ఆంద్ర ప్రదేశ్ ను కూడా కొంత కాలం తర్వాత ప్రైవేటు వ్యక్తులకు అప్పగిస్తారు

  2. మా పావలాకి అలవాటేగా పస్ట్ సంవత్సరానికో పెళ్ళి చేసుకున్నాడు
    తర్వాత పార్టీ పెట్టి అందరితో సంసారం చేసాడు
    ఇంక పార్టీ గుర్తుదేముంది ఇంకొకటి తెచ్చుకుంటేపోలా

  3. పువ్వు పార్టీ నేత ఇంతకీ మీరు రెండు పార్టీలు కలిసి పోటీచేసిన నోట కన్న ఎక్కువ ఓట్లు వస్తాయి అని అనుకుంటున్నారా

  4. జై యేసు రెడ్డి, జై జై యేసు రెడ్డి. తిరుపతి కొండమీద కూడా చర్చి కట్టాలి. జై యేసు రెడ్డి.

Leave a Reply