జనసేన మేనిఫెస్టో ప్రకటించిన పవన్ కళ్యాణ్ | Pawan Kalyan Explains Janasena Manifesto | TV5 News


Clickbank Affiliate Tools

Clickbank Affiliate Tools

Relted Products


Clickbank Guide & Tools

Make Money with Clickbank


Make Money with Clickbank

10 thoughts on “జనసేన మేనిఫెస్టో ప్రకటించిన పవన్ కళ్యాణ్ | Pawan Kalyan Explains Janasena Manifesto | TV5 News

 1. Agriculture

  1. Farmers Pension : 10 Lakh farmers on the high side over

  10 lakhs * 60000 per year

  Budget : 6000 crores

  2. Global Market Establishment

  Budget: 5000 crores

  3. Solar Motors

  20 lakh motors on high Side

  Each motor 30000 Rupees

  Budget: 6000 crores

  4. Prakasham and other irrigation Projects

  Budget: 10000 crores per year

  5. Other Farmer Budget maintenance

  Budget : 5000 crores

  Farmers Budget : 32,000 Crores

  Education :

  1. Free education in Govt colleges and fee reembirsment

  Current budget allocation 5000 crores

  Janasena new Budget Cost : 15000 crores

  2. Establishment of new colleges and schools

  Budget: 2000 crores per year

  3. One time enterance fee

  Loss to govt : 500 crores annual

  4. Innovation hubs establishment

  Annual cost 500-1000 crores

  5. Education annual budget increase for quality

  Budget : 2000 crores

  Overall cost : 25000 crores

  Employment

  1. Backlog jobs in govt sector

  Budget allocation : new jobs 1 lakh annual salary

  1000 crores on very side

  2. Small business welfare fund

  Budget :10000 crores

  3. Small vendors loans and maintainence

  Budget: 4000 to 5000 crores

  Annual overrall 15000 crores

  Out of this 5000 is still loan

  Till now for

  Farmers + Education + Employment = 70000 crores

  Women

  1. 33% reservation

  Budget= 0

  2. Household gas and Direct money transfer

  70lakh families under this scheme high side

  Budget : 40000-50000 crores

  3. Women Welfare bank

  Budget for infrastructure: 200 -500 crores

  4. Sankrathi scheme and marriage halls

  Budget : 2000 crores

  Overall Budget : 50000 per anna

  This is the most costliest

  Lower Caste development

  Budget : 10000 crores at max

  Old age

  1. CPS cancellation

  Budget = 0

  2. Govt old age homes

  Budget : phase wise

  1000 crores per year

  Fisheries

  1. Welfare bank and loans

  Loan amount : 5000 crores

  Again this is loan amount

  Govt benefit = 500 crores very less

  2. Gold loans

  Budget allocation = 10000 crores

  Benefit :1000 crores annual

  9000 crores loan

  Practical budget = 0

  3.300 days no break employment for fisherman

  Budget : 5000 crores

  4. Relli self employment loans

  Budget allocation loan : 1000 crores

  Practical burden = 0

  5. Relli subsidy men and women

  Budget allocation and burden : 1000 crores max

  Maximum burden on govt: 5000 crores … Rest is just loan allocation

  Local Governance annual

  1. Panchayatis maintainance

  Annual Budget for center for 20000 panchayats : 6000 crores

  New budget may include another 2000 crores for additional facilities

  If center funds are properly spent no need of additional funds

  Budget = 0- 4000 on high side

  Salaries + govt schemes promotion + regular municipalities and other maintainance costs

  Can be close to 30000- 40000 annual

  All the above are welfare .. the last is operation and maintenance of govt

  Welfare schemes of janasena very practical at max will not cross beyond 95 lakh to 1 lakh crore

  State budget nearly 1.5 to 2 lakh crores

  Few of the schemes are loan schemes and govt will get so benefit back..

 2. Prajarajyam Ku chesina drohanni sarididdukune avakasam vacchindi. Andaru ekathati pi nilabadi mana nayakudini party nu gelipiddam. Kula rajakeeyala nunchi gunda rajakeeyala nunchi rastranni deshanni kapadukundam. Kulam kakunda vyakthithvanni, nijayithi ni Manchi manushulni support chese prathi okka vyakthi hrudayapuryava dhanyavadaalu . Mee lanti vallu unda batte Manchi konchamaina brathiki undi. Kulam thokalu, prantham thokalu, matham thokalu thagilinchukunnantamatrana thama kulam vare goppa vare rajyamelaali ane picchi unte Desam eppudu bagupadadu.

 3. Annayya, glass tumbler ki janasena logo,

  25 కేజీల బియ్యం కాదు 25 సంవత్సరాల భవిష్యత్తు మీకు ఇస్తాం అని బిగ్ title, highlights of Manifesto ni mainly free gas, monthly 2500 – 3500 amount stickering/ printing చేసి పంచండి.

  ఇంటింటికి distribute చేయండి,
  ప్రతి ఇంట్లో discussion start అవుతుంది positive గా..

Leave a Reply