కాసేపట్లో Tirupati లోక్ సభ ఉప ఎన్నిక ఓట్ల లెక్కింపు – TV9


Clickbank Affiliate Tools

Clickbank Affiliate Tools

Relted Products


Clickbank Guide & Tools

Make Money with Clickbank


Make Money with Clickbank

9 thoughts on “కాసేపట్లో Tirupati లోక్ సభ ఉప ఎన్నిక ఓట్ల లెక్కింపు – TV9

 1. రాజకీయాల్లో పార్టీ అధికారం లోకి రావాలంటే చిట్కాలు…
  1. ప్రజలకి ఏం చేయొద్దు,
  2. ఎలక్షన్ ముందు ఏ మందుపాతారో కార్ కింద పెట్టించుకోవాలి..
  3. కోడి కత్తి తో నైనా దాడి చేయించుకోవాలి..
  లేదా
  4. కాలికి దెబ్బ తగించుకొవాలి…
  5. ఇవన్నీ కుదరకపోతే రిగ్గింగ్/ టాంపరింగ్ చేయాలి..
  అంతే సింపుల్….. తరతరాలకి కావాల్సినంత వెనకేసుకోవచ్చు..

 2. ప్రజలచేత దొంగ ఓట్లు వేయించికుడ ఎలక్షన్ టైమ్ లో ఇంత జాగ్రత మరియు నిజాయితీ చూపించి ఉంటే… ఎంత బాగుండేదొ….?

Leave a Reply