అమాయకులను అనాధలుగా మారుస్తున్న తాగుబోతు డ్రైవర్లు..! | Debate on Killer Drivers – TV9


Clickbank Affiliate Tools

Clickbank Affiliate Tools

Relted Products


Clickbank Guide & Tools

Make Money with Clickbank


Make Money with Clickbank

8 thoughts on “అమాయకులను అనాధలుగా మారుస్తున్న తాగుబోతు డ్రైవర్లు..! | Debate on Killer Drivers – TV9

  1. Hyd is so worst lot of mental fellows are comming on roads తాగి drive చేసే లంజకొడుకులు ని బట్టలు విపి 3days road మీద నిలపెట్టాలి

  2. Ha tagubotu drivers validi tappu ledhu valu padavalu kabati government valani nendestundi ade avaro rich people ietey sattelemenet chestaru edi jaruguntundi ante ma padavalu aptiki bratakanevaru

  3. Edhi chala tappu oka pedavadi ne antunaru government te wine shops open chese Mali government te padavalini nendutudu ani anti edhi chala darunam anta government estame nah anti

  4. రాష్ట్రంతగుబోతుల.రాష్ట్రం.అయ్యింది.వైన్స్లు.బార్లు. ఎక్కడపడితే.అక్కడ.పెట్టిన్రు

Leave a Reply